Een leven zonder angst voor de dood, is dat mogelijk? 

Wellicht bent u hier terechtgekomen door het lezen van mijn boeken of, en dat is eveneens een mogelijkheid, wilt u liever eerst wat meer informatie. Ik ontvang u voor beide opties met open armen. Het is mijn allergrootste wens een bijdrage te leveren om de mens te verlossen van deze al zolang bestaande angsten. 

Deel IDeel II

Hoe en waarom

Een leven zonder angst voor de dood, is dat mogelijk?

Bovenstaande woorden duiden meteen een van de diepgaandste en pijnlijkste momenten aan in ons menselijk bestaan. Het woordje ‘dood’  is niets, zegt ons niets. Het bezit geen enkele inhoud, is leeg en nietszeggend. Terwijl het zoveel meer is als dat nietszeggende woord veranderd wordt in Liefde. Nee, een leven zonder Liefde is niet mogelijk.

Wanneer we mediteren, observeren we de gedachtewereld om erachter te komen wie wij niet zijn. We onderzoeken om onze grenzen te verleggen en te ontdekken dat we zoveel meer zijn.Maar zelfs deze dingen laten ons maar nauwelijks raken aan de grootsheid van onze geweldige aard, aan dat wat in ons leeft en wiens vonk ons leven geeft.Stel je voor dat je de vonk in kon gaan en niet alleen het vuur vond maar ook de oorsprong van die vlam. 

- Stephen Levine

Mijn ontwikkeling die ik heb doorgemaakt in het weer bewust worden van deze levenswetten was een ware pelgrimstocht. Meer dan vijftig  jaar was ervoor nodig om tot deze liefdevolle zienswijze te komen van de onmiskenbare zekerheid dat het leven alleen maar leven is en zoals ik in mijn eerste boek bij de inleiding schrijf, ook altijd is geweest en de dood slechts een illusie.

Ieder mens heeft een bepaalde taak in het leven. En hoe groot of hoe klein deze taak ook voor ieder van ons is, het doet niets af aan de belangrijkheid ervan. Omdat het ons altijd weer stimuleert het beste in onszelf naar boven te halen. En soms kan dat, zoals in mijn geval een halve eeuw in beslag nemen. Dit is het beste en het mooiste resultaat van mijn bezieling, mijn ‘passie’ wat ik mij heb kunnen wensen. Twee boeken die ervoor zorgen - en deze garantie durf ik te geven – dat de angst voor ons overlijden voor een groot deel hiermee wordt weggenomen. 

Het zal zeker geen eenvoudige opgave zijn om deze nieuwe inzichten te kunnen accepteren, maar toch is er de stille hoop dat het wellicht voor velen van ons een mooi begin mag zijn van een hele andere zienswijze, naar het onvermijdelijke wat ons uiteindelijk allemaal wacht. Ik ben ervan overtuigd dat men na het lezen van de boeken, evenals ik de volgende woorden zal spreken, 

Ik ben niet alleen de vonk ingegaan om het vuur te ontdekken, maar heb nu ook de oorsprong van de vlam ontdekt.
Deel I

Leven in harmonie met de natuurlijke levenswetten

Deel 1 is een eerste mooie inleiding en neemt u mee in de levenswetten. Na het lezen van de deel 1 is het mogelijk om in deel 2 dieper in te gaan op de eerder besproken onderwerpen. Enkele onderwerpen uit het eerste deel:

 • Reïncarnatie

 • Ontstaan van een geloof/religies

 • Bijna dood ervaring – de poort naar het licht

 • Wereldbeeld

 • Natuur mens en milieu

 • Groeien in Liefde

 • De ontdekking van de Hemel

 Een citaat uit het hoofdstuk ‘De Universele wet Liefde’
De werkelijke betekenis van liefde – hoe het is ontstaan en waar het vandaan komt, maar vooral hoe je echte liefde kunt herkennen gaat natuurlijk veel verder. Wat ís nu de zoveel besproken liefde? 
Deel II

De Levenswijsheid van de Wetten

Enkele onderwerpen uit het tweede deel  ‘De Levenswijsheid van de Wetten’ :

 • Het plant -  en dierenleven

 • Piramides van Gizeh

 • Klimaatveranderingen

 • De geestelijke werelden (sferen van licht)

 • Oorzaak en Gevolg en de wet Karma

 • Het prehistorisch tijdperk

 • Beschermde diersoorten

 • Het kantelpunt

Deel 2 is binnenkort verkrijgbaar
Een citaat uit het hoofdstuk ‘Bezieling’
Overal waar leven is wordt bezieling zichtbaar. Het is een onuitputtelijke bron van energie die voor iedereen beschikbaar is omdat ook, zoals alles wat het ‘leven’ inhoudt wij zelf een deel van deze bron zijn.

Over de levensboeken

In deze twee boeken wordt op eenvoudige wijze uitgelegd dat de natuurlijke levenswetten de basis van ons bestaan vormen, en hoe wij in harmonie met deze natuurwetten ons leven kunnen volbrengen.

“Dat stukje geluk van onszelf leren kennen is de enige werkelijke keuze die we hebben. Dat zorgt ervoor dat we ondanks alles, wat we ook meemaken er uiteindelijk toch een vorm van overgave en berusting in onszelf plaatsvindt, waardoor alle ellende die we soms in onze levens ervaren toch zorgt voor een stukje innerlijke rust.“

Onze verlangens om te mogen weten is een voortdurende zoektocht van onze ziel. Als er tegemoetgekomen wordt aan deze behoefte, zijn we vrij en ongebonden en ervaren we ons uitdijend bewustzijn als een momentopname. Daardoor zijn wij continu in staat om de waarheid, zoals die zich voordoet aan te passen en te vormen omdat de ‘waarheid’ als zodanig niet bestaat.’

Levenscyclus

Zittend aan de oever van een kabbelend beekje in het bos
zie ik hoe er luchtbelletjes ontstaan als het water langs de takken en de steentjes stroomt.

Het licht van de zon zorgt voor een zilveren schittering op het water.
Het geluid van het kabbelende water tinkelt als lieflijke muziek in mijn oren.

De belletjes water lichten op door de zonneschijn.
Het zijn net kleine sterretjes die voorbijdrijven. Allemaal gaan ze hun eigen weg in de waterstroom.
In de verte zie ik ze langzaam verdwijnen. Sommige gaan samen een poosje verder. Anderen weer alleen.

In het voorbijgaan zie ik dat er ook weer nieuwe belletjes ontstaan.
Af en toe botst het ene belletje tegen het andere, lost op en word weer een met het water.

Over mij

Patricia van den Berg
Neem contact op

Duizenden jaren geleden heb ik in het oude Egypte een leven doorgebracht als jonge mannelijke priester in de tempels van Isis. In deze tempels werd ik door een geestelijk meester langzaamaan ingewijd in de natuurlijke levenswetten, waaronder onze bijzondere band met het plant en dierenleven, het universum en welke betekenis het heeft in ons bestaan. 

Er is altijd het diepe verlangen geweest om de mens van zijn overtuigende beperkingen en dogma's te verlossen. Deze beperkingen hebben grote invloed hoe wij als mens in de wereld staan. Uit dit verlangen is er in mij een ‘Levensmissie’ ( je zou het ook ‘Bezieling’ mogen noemen)   ontstaan om de mens mee te nemen, als het ware in te wijden in deze natuurlijke levenswetten, zoals mij die destijds in de tempels van Isis zijn verklaard. In ieder van ons zijn deze levenswetten aanwezig omdat wij allemaal afkomstig zijn uit een en dezelfde liefdesbron. 

Neem contact op

Je kunt contact met mij op nemen via e-mail: info@patrys.nu

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven? Dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Bedankt voor je aanmelding!
Er is iets misgegaan met de aanmelding. Stuur een e-mail naar info@patrys.nu